About

Ang Philmor Times ay nabuo dahil na rin sa kagustuhan kong maghatid ng impormasyon sa mga kababayan kong Pinoy saan mang lupalop sila naroroon. Mga balitang napapanahon, kontrobersyal at mga isyung dapat bigyang daan na may malaking epekto sa pang araw-araw na pamumuhay.

Philmor

Philmor Elcans

Pangalan: Philmor Elcans
Tirahan: General Trias, Cavite
Probinsya: Davao City
Kaarawan: Pebrero 14, 1979
Edad: 30 taong-gulang
Motto: Arguments over grammar and style are often as fierce as those over IBM versus Mac, and as fruitless as Coke versus Pepsi and boxers versus briefs.

Advertisements

%d bloggers like this: